fbpx

AluCover

AluCover er et stabilt undergulv der yder en høj modstand mod både statisk og dynamisk last. Alle typer af gulvbelægning kan lægges ovenpå AluCover. Det er særdeles velegnet til fuldlimede tæpper, linoleum, vinyl og kork. AluCover fordeler trykket som +10mm trægulv ville gøre.


 Datablad:

AluCover

Kategori: